DOKUMENTACJA

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie opinii: o projekcie uchwały budżetowej na 2018 r., do projektu uchwały o WPF na lata 2018-2024, o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kołobrzeg na 2018 rok

4.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II.11.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzeg

83 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr II.12.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miasta Kołobrzeg na 2018 rok

53 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XX.128.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Kołobrzeg na 2018 rok

84 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII.144.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawinego w budżecie Miasta Kołobrzeg na rok 2018

40 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII.268.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzeg

113 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LVI.337.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzeg

111 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXI.374.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2018 r.

6.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXV.404.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzegu

81 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXXVI.513.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzeg

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX.209.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kołobrzegu za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LXIV.267.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie absolutorium

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku