BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

DOKUMENTACJA

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie opinii: o projekcie uchwały budżetowej na 2018 r., do projektu uchwały o WPF na lata 2018-2024, o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kołobrzeg na 2018 rok

4.4 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr II.11.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzeg

83 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr II.12.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miasta Kołobrzeg na 2018 rok

53 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XX.128.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Kołobrzeg na 2018 rok

84 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXVII.144.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawinego w budżecie Miasta Kołobrzeg na rok 2018

40 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XLIII.268.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzeg

113 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr LVI.337.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzeg

111 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr LXI.374.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2018 r.

6.8 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr LXV.404.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzegu

81 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr LXXXVI.513.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kołobrzeg

78 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXIX.209.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kołobrzegu za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

1.3 MBPobierz na dysk