ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

INTERPELACJE RADNYCH RADY MIASTA
XXXIV sesja z dnia 14.07.2017 r.

Nr

Imię i nazwisko radnego oraz interpelacja Pliki
209 Ireneusz Zarzycki - interpelacja w sprawie wymiany słupów oświetleniowych na ul. Czarnieckiego
- interpelacja
- odpowiedź
210 Krystyna Strzyżewska - interpelacja w sprawie bezpieczeństwa przy Kanale Drzewnym
- interpelacja
- odpowiedź
211 Krzysztof Plewko - interpelacja w sprawie zapchanego odpływu
- interpelacja
- odpowiedź
212 Ryszard Szufel - interpelacja w sprawie spichlerza zbożowego
- interpelacja
- odpowiedź
213 Izabela Zielińska - interpelacja w sprawie przeniesienia stacji rowerowej
- interpelacja
- odpowiedź
214 Izabela Zielińska - interpelacja w sprawie wsparcia działalności gospodarczej
- interpelacja
- odpowiedź
215 Izabela Zielińska - interpelacja w sprawie remontu drogi dojazdowej przy ul. Bogusława X
- interpelacja
- odpowiedź
216 Karolina Szarłata - Woźniak - interpelacja w sprawie oznakowania Osiedla Podczele
- interpelacja
- odpowiedź
217 Krzysztof Plewko - interpelacja w sprawie działki nr 13412 i zmiany stosunków wodnych
- interpelacja
- odpowiedź
218 Krystyna Strzyżewska - interpelacja w sprawie nieczynnych pawilonów handlowych przy ul. Łopuskiego
- interpelacja
- odpowiedź
219 Danuta Wilk - interpelacja w sprawie remontów podwórek
- interpelacja
- odpowiedź
220 Krystyna Strzyżewska - interpelacja w sprawie kursów sezonowych Komunikacji Miejskiej
- interpelacja
- odpowiedź