ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

INTERPELACJE RADNYCH RADY MIASTA
XXXIV sesja z dnia 14.07.2017 r.

Nr

Imię i nazwisko radnego oraz interpelacja Pliki
209 Ireneusz Zarzycki - interpelacja w sprawie wymiany słupów oświetleniowych na ul. Czarnieckiego
- interpelacja
- odpowiedź
210 Krystyna Strzyżewska - interpelacja w sprawie bezpieczeństwa przy Kanale Drzewnym
- interpelacja
- odpowiedź
211 Krzysztof Plewko - interpelacja w sprawie zapchanego odpływu
- interpelacja
- odpowiedź
212 Ryszard Szufel - interpelacja w sprawie spichlerza zbożowego
- interpelacja
- odpowiedź
213 Izabela Zielińska - interpelacja w sprawie przeniesienia stacji rowerowej
- interpelacja
- odpowiedź
214 Izabela Zielińska - interpelacja w sprawie wsparcia działalności gospodarczej
- interpelacja
- odpowiedź
215 Izabela Zielińska - interpelacja w sprawie remontu drogi dojazdowej przy ul. Bogusława X
- interpelacja
- odpowiedź
216 Karolina Szarłata - Woźniak - interpelacja w sprawie oznakowania Osiedla Podczele
- interpelacja
- odpowiedź
217 Krzysztof Plewko - interpelacja w sprawie działki nr 13412 i zmiany stosunków wodnych
- interpelacja
- odpowiedź
218 Krystyna Strzyżewska - interpelacja w sprawie nieczynnych pawilonów handlowych przy ul. Łopuskiego
- interpelacja
- odpowiedź
219 Danuta Wilk - interpelacja w sprawie remontów podwórek
- interpelacja
- odpowiedź
220 Krystyna Strzyżewska - interpelacja w sprawie kursów sezonowych Komunikacji Miejskiej
- interpelacja
- odpowiedź