Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach  nr 14/2, 14/1, 69/3, 123/2, 138/2, 128/8, 127 w obr. 12 ul. Źródlana, Zwycięzców, Al. I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu.

Pełna treść obwieszczenia

100 KBPobierzPodgląd pliku