Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Pełna treść wyników konsultacji

26 KBPobierzPodgląd pliku