Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy z NGO na 2017

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Roczny Program jest dokumentem dotyczącym współpracy pomiędzy Miastem a Trzecim Sektorem. Jego zapisy określają cel współpracy, formę i zakres a także priorytety tej współpracy. Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX / 666 / Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 z dnia 24 sierpnia 2010r., termin na wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia projektu.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii w terminie do dnia 20 października 2016 roku. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgodnie z w/w Regulaminem winny być zgłoszone na piśmie, zaadresowane do Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Prosimy o przedstawianie ich na formularzu konsultacji, przedkładanym w załączeniu.

Projekt Rocznego Programu Współpracy z NGO na 2017 rok

594 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz konsultacji dla NGO

39 KBPobierzPodgląd pliku