ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących opracowania diagnozy: czynników i zjawisk kryzysowych w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno - funkcjonalnej i technicznej na całym obszarze miasta Kołobrzeg oraz skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.

Konsultacje odbędą się w dniach od 17.10.2016 r. do 16.11.2016 r.

ANKIETA

https://diagnozamiastakolobreg.ankietka.pl

Pełna treść obwieszczenia

477 KBPobierz na dysk

Diagnoza społeczno - gospodarcza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Miasta Kołobrzeg

2.7 MBPobierz na dysk

Formularz zgłoszenia uwag

38 KBPobierz

Załączniki graficzne - mapy

6.6 MBPobierz

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - PODSUMOWANIE

1.8 MBPobierz na dysk