BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących opracowania diagnozy: czynników i zjawisk kryzysowych w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno - funkcjonalnej i technicznej na całym obszarze miasta Kołobrzeg oraz skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.

Konsultacje odbędą się w dniach od 17.10.2016 r. do 16.11.2016 r.

ANKIETA

https://diagnozamiastakolobreg.ankietka.pl

Pełna treść obwieszczenia

477 KBPobierz na dysk

Diagnoza społeczno - gospodarcza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Miasta Kołobrzeg

2.7 MBPobierz na dysk

Formularz zgłoszenia uwag

38 KBPobierz

Załączniki graficzne - mapy

6.6 MBPobierz

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - PODSUMOWANIE

1.8 MBPobierz na dysk