Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej - linii kablowej 15 kV między stacją transformatorową „Kołobrzeg Kamienna” a miejscem zamufowania w pasie drogowym ul. Budowlanej na działkach nr 177/1, 180/1, 181/8, 181/12, 203/3, 203/4, 206/5, 207/26, 385/3, 387, 388, 392, 397, 409, 410 w obr. 13 ul. Kamienna, Budowlana w Kołobrzegu.

Pełna treść obwieszczenia

100 KBPobierzPodgląd pliku