Wszczęcie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Rybackiej 11A i 11B w Kołobrzegu"

Pełna treść obwieszczenia

558 KBPobierz na dyskPodgląd pliku