Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wytyczne do budżetu i WPF

Zarządzenie Nr 75/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2016 r. w sprawie priorytetów budżetowych, założeń budżetu w zakresie polityki podatkowej i inwestycyjnej, zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017 oraz założeń do wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg

850 KBPobierz na dyskPodgląd pliku