ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wytyczne do budżetu i WPF

Zarządzenie Nr 75/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12 września 2016 r. w sprawie priorytetów budżetowych, założeń budżetu w zakresie polityki podatkowej i inwestycyjnej, zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017 oraz założeń do wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg

850 KBPobierz na dysk