Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV na działce nr 100 w obr. 12 wraz z dowiązaniami kablową siecią elektroenergetyczną 0,4 kV i 15 kV i budową sieci kablowej 0,4 kV w gruncie działek nr 100, 84, 101/3, 58/29, 57, 51, 48/29 w obr. 12 ul. Unii Lubelskiej, Drzymały w Kołobrzegu.

Pełna treść obwieszczenia

115 KBPobierzPodgląd pliku