Wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017 Rozdz. 85153 - Zwalczanie Narkomanii / 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12 a także obligatoryjnie przesłać na adres e-mail: m.pakmur@um.kolobrzeg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016 r.

 

Rozdz. 85153 - Zwalczanie Narkomanii

88 KBPobierzPodgląd pliku

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

88 KBPobierzPodgląd pliku