Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konkurs NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkół nr 2 im. J. Wybickiego , ul. ppor J. Śliwińskiego 1 , w Kołobrzegu.

Pełna treść konkursu

70 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie

56 KBPobierzPodgląd pliku