Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Opracowanie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze miasta Kołobrzeg oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Pełna treść zapytania ofertowego

100 KBPobierzPodgląd pliku