Wydanie decyzji znak B.6740.00133.2016 na zmianę decyzji pozwolenia na budowę znak B.6740.00836.2015 z dnia 04 stycznia 2016r. wydaną przez Starostę Kołobrzeskiego na budowę budynku pensjonatowego z lokalami mieszkalnymi, garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu – etap 1 realizacji zespołu zabudowy pensjonatowo - mieszkalnej, na działce nr 386, obręb 2, przy ul. Wylotowej w Kołobrzegu przeniesionej decyzją znak B.6740.00090.2016 z dnia 04 marca 2016 r. w części: rezygnacja z etapowania inwestycji i zatwierdzenia zamiennego projektu zagospodarowania działki - polegająca na wprowadzeniu dodatkowych segmentów budynku "C", "D" i "E" , zmiany ilości naziemnych miejsc postojowych, wprowadzenia basenu odkrytego z budynkiem technologicznym z wiatą na rowery.

Pełna treść komunikatu

57 KBPobierz na dyskPodgląd pliku