BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydanie decyzji znak B.6740.00133.2016 na zmianę decyzji pozwolenia na budowę znak B.6740.00836.2015 z dnia 04 stycznia 2016r. wydaną przez Starostę Kołobrzeskiego na budowę budynku pensjonatowego z lokalami mieszkalnymi, garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu – etap 1 realizacji zespołu zabudowy pensjonatowo - mieszkalnej, na działce nr 386, obręb 2, przy ul. Wylotowej w Kołobrzegu przeniesionej decyzją znak B.6740.00090.2016 z dnia 04 marca 2016 r. w części: rezygnacja z etapowania inwestycji i zatwierdzenia zamiennego projektu zagospodarowania działki - polegająca na wprowadzeniu dodatkowych segmentów budynku "C", "D" i "E" , zmiany ilości naziemnych miejsc postojowych, wprowadzenia basenu odkrytego z budynkiem technologicznym z wiatą na rowery.

Pełna treść komunikatu

57 KBPobierz na dysk