ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

1. Temat Kontrola dotycząca spełniania przez Miasto Kołobrzeg wymogów określonych dla uzdrowisk
Data -
Kontrolujący Najwyższa Izba Kontroli
 
2. Temat Kontrola dot. realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
Data 15.03.2016r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
3. Temat Kontrola projektu "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu"
Data 09-11.03.2016r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania RPO
 
4. Temat Przegląd prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 01.03.2016r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
5. Temat Kontrola archiwum zakładowego
Data 24.03.2016 r.
Kontrolujący Archiwum Państwowe w Koszalinie
 
6. Temat Wystąpienie pokontrolne sprawdzające warunki przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych zgromadzonych w USC w Kołobrzegu
Data 24.03.2016 r.
Kontrolujący Archiwum Państwowe w Koszalinie
 
7. Temat kontrola nie odbyła się -
Data -
Kontrolujący -
 
8. Temat Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektu: Rozwój Miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gmina Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie
Data 01-07.04.2016r.
Kontrolujący Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie
 
9. Temat Wycinka drzewostanu, ewentualne wstrzymanie tejże wycinki prowadzonej w dwóch zabytkowych parkach nadmorskich: im. Jedności Narodowej oraz im. A. Fredry w Kołobrzegu
Data 15.04.2016 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie
 
10. Temat Przegląd prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 30.05.2016 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
11. Temat Kontrola planowa dotycząca udzielania licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Data 09.06.2016 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 
12. Temat Kontrola higieny pracy, higieny środowiska w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
Data -
Kontrolujący Państwowy Inspektor Sanitarny MSW
 
13. Temat Kontrola dotycząca utrzymania i użytkowania mola spacerowego
Data 08.07.2016 r.
Kontrolujący Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
 
14. Temat Kontrola prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji otrzymanej w 2015r. przeznaczonej na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
Data 05-09.09.2016 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
15. Temat Kontrola projektu "Rozwój Miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami"
Data 05-12.09.2016 r.
Kontrolujący Urząd Kontroli Skarbowej w Kołobrzegu
 
16. Temat Kontrola systemu monitoringu na Miejskim Stadionie Piłkarskim
Data 29.09.2016 r.
Kontrolujący Wojewoda Zachodniopomorski
 
17. Temat Kontrola problemowa z zakresu zadań obronnych
Data 21.09.2016 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
18. Temat Kontrola realizacji zadania pn. "Budowa Street Workout Park na osiedlu Ogrody w Kołobrzegu"
Data 20.09.2016 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 
19. Temat Kontrola trwałości projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-001/10 "Gmin@ na fali"
Data 12-14.10.2016 r.
Kontrolujący Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
 
20. Temat Kontrola prawidłowego zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych dróg gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 25.10.2016 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
21. Temat Kontrola zadania "Przebudowa ulicy Rzecznej w Kołobrzegu"
Data 08.11.2016r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego