Wyniki konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów oraz  w Kołobrzeskim Klubie Seniora.

Pełna treść wyników konsultacji

25 KBPobierzPodgląd pliku