Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej celowości budowy drogi przy ul. Plażowej w Kołobrzegu
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
2. Temat Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w roku 2015
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
3. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej procedury złożenia wniosku o lokalizację Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych do Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
4. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w zakresie wydatków Urzedu Miasta Kołobrzeg na promocję za 2014 rok
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
5. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kołobrzeg - podział środków pieniężnych na boiska sportowe typu "Orlik" oraz kosztów ich utrzymania w latach 2013-2014
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
6. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej przepływu środków pieniężnych z przeprowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg przetargów na sprzedaż mienia gminnego w latach 2011-2014, w zakresie płatności, naliczanych odsetek za opóźnienie
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
7. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotyczącej rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 z budżetu miasta dla Spółki Kołobrzeski Klub Koszykarski "Kotwica Kołobrzeg S.A.

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
8. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej wydanych zezwoleń na usunięcie drzew w latach 2010 - 2014 na terenie miasta Kołobrzeg, przeprowadzonej w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
9. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotyczącej wydatkowania w roku 2015 kwoty 50.000 zł przeznaczonej na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Boksie

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
10. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej celowości budowy drogi przy ul. Plażowej w Kołobrzegu

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
11. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotyczącej podjętych przez Naczelnika Wydziału Komunalnego czynności w zakresie wydania decyzji nr 68/KW/15 z dnia 08.06.2015 r.

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
12. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotyczącej nasadzeń drzew na terenie miasta Kołobrzeg

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
13. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotyczącej dotacji udzielonej schronisku dla zwierząt

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM