KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej celowości budowy drogi przy ul. Plażowej w Kołobrzegu
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
2. Temat Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w roku 2015
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
3. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej procedury złożenia wniosku o lokalizację Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych do Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
4. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w zakresie wydatków Urzedu Miasta Kołobrzeg na promocję za 2014 rok
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
5. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kołobrzeg - podział środków pieniężnych na boiska sportowe typu "Orlik" oraz kosztów ich utrzymania w latach 2013-2014
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
6. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej przepływu środków pieniężnych z przeprowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg przetargów na sprzedaż mienia gminnego w latach 2011-2014, w zakresie płatności, naliczanych odsetek za opóźnienie
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
7. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotyczącej rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 z budżetu miasta dla Spółki Kołobrzeski Klub Koszykarski "Kotwica Kołobrzeg S.A.

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
8. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej wydanych zezwoleń na usunięcie drzew w latach 2010 - 2014 na terenie miasta Kołobrzeg, przeprowadzonej w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
9. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotyczącej wydatkowania w roku 2015 kwoty 50.000 zł przeznaczonej na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Boksie

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
10. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej celowości budowy drogi przy ul. Plażowej w Kołobrzegu

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
11. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotyczącej podjętych przez Naczelnika Wydziału Komunalnego czynności w zakresie wydania decyzji nr 68/KW/15 z dnia 08.06.2015 r.

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
12. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotyczącej nasadzeń drzew na terenie miasta Kołobrzeg

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
13. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotyczącej dotacji udzielonej schronisku dla zwierząt

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM