BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE WEWNĘTRZNE

1. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Kołobrzegu
Data 25.01. - 05.02.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Data 26 i 29.02.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
3. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Data 25.11. - 04.12.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
4. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Kołobrzegu Spółka z o.o.
Data 12-14 i 19.01.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
5. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Data 15.01.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
6. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu
Data 31.03. - 01.04.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
7. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kołobrzegu
Data 04-05.04.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
8. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Biurze Prezydenta UM
Data 01-12.02.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
9. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2 w Kołobrzegu
Data 22-23.03.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
10. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UM Kołobrzeg
Data 19.02.-18.03.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
11. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji UM Kołobrzeg
Data 24.02.- 10.03.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
12. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego UM Kołobrzeg
Data 19.01.- 01.02.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
13. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Kołobrzegu
Data 14.04.- 16.05.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
14. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu
Data 14.04.- 16.05.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
15. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu
Data 25.04.. - 13.05.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
16. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 6 w Kołobrzegu
Data 29.09. - 04.10.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
17. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu
Data 09.06. - 13.07.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
18. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu
Data 09.06. - 13.07.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
19. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu
Data 19.05. - 15.06.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
20. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu
Data 24-28.10.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
21. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu
Data 17.10-23.11.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM