KONTROLE WEWNĘTRZNE

1. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Kołobrzegu
Data 25.01. - 05.02.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Data 26 i 29.02.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
3. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Data 25.11. - 04.12.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
4. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Kołobrzegu Spółka z o.o.
Data 12-14 i 19.01.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
5. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Data 15.01.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
6. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu
Data 31.03. - 01.04.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
7. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kołobrzegu
Data 04-05.04.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
8. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Biurze Prezydenta UM
Data 01-12.02.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
9. Temat Sprawozdanie z planowej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2 w Kołobrzegu
Data 22-23.03.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
10. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UM Kołobrzeg
Data 19.02.-18.03.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
11. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji UM Kołobrzeg
Data 24.02.- 10.03.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
12. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego UM Kołobrzeg
Data 19.01.- 01.02.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
13. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Kołobrzegu
Data 14.04.- 16.05.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
14. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu
Data 14.04.- 16.05.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
15. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu
Data 25.04.. - 13.05.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
16. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 6 w Kołobrzegu
Data 29.09. - 04.10.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
17. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu
Data 09.06. - 13.07.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
18. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu
Data 09.06. - 13.07.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
19. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu
Data 19.05. - 15.06.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
20. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu
Data 24-28.10.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
21. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu
Data 17.10-23.11.2016 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM