Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu spraw społecznych.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego

97 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oferty

90 KBPobierzPodgląd pliku