Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Pełna treść wyników

25 KBPobierzPodgląd pliku