Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Roczny Program jest dokumentem dotyczącym współpracy pomiędzy Miastem a Trzecim Sektorem. Jego zapisy określają cel współpracy, formę i zakres a także priorytety tej współpracy. Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX / 666 / Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 z dnia 24 sierpnia 2010r., termin na wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia projektu.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii w terminie do dnia 26 października 2015 roku. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgodnie z w/w Regulaminem winny być zgłoszone na piśmie, zaadresowane do Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Proszę o przedstawianie ich na formularzu konsultacji, przedkładanym w załączeniu.

Roczny Program Współpracy z NGO

87 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz konsultacji dla NGO

39 KBPobierzPodgląd pliku