ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

WYTYCZNE DO BUDŻETU i WPI

ZARZĄDZENIE NR 107/15 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 10 września 2015 r. w sprawie priorytetów budżetowych, założeń budżetu w zakresie polityki podatkowej i inwestycyjnej, zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2016 oraz założeń do wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg

2.3 MBPobierz na dysk