ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY

Celem głównym projektu jest określenie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego, wstępnie zdiagnozowanego przez wnioskodawcę oraz partnerów projektu, określenie jego zasięgu i wyznaczenie granic.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań i analiz służących opracowaniu koncepcji w funkcjonalnych układach przestrzennych w postaci Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego.

mof.kolobrzeg.pl