BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY

Celem głównym projektu jest określenie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego, wstępnie zdiagnozowanego przez wnioskodawcę oraz partnerów projektu, określenie jego zasięgu i wyznaczenie granic.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań i analiz służących opracowaniu koncepcji w funkcjonalnych układach przestrzennych w postaci Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego.

mof.kolobrzeg.pl