BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej w Wydziale Obywatelskim Urzędu Miasta Kołobrzeg
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
2. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej przeprowadzonej w MOSiR Kołobrzeg

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
3. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i innych środków płatniczych przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg i Prezydenta Miasta za lata 2011 - 2014

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
4. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
5. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej przeprowadzonej w MOSiR w Kołobrzegu - kontrola systemu wydawania karnetów upoważniających do wstępu na basen miejski w latach 2011 - 2014
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
6. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej przyznawania stypendiów sportowych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg za lata 2011 - 2014
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
7. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej w zakresie przekazywanych Akademii Piłkarskiej "Kotwica Kołobrzeg" środków finansowych z budżetu miasta w latach 2011 - 2014
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
8. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na mediacje w sporze między nauczycielami w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM