KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej w Wydziale Obywatelskim Urzędu Miasta Kołobrzeg
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
2. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej przeprowadzonej w MOSiR Kołobrzeg

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
3. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i innych środków płatniczych przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg i Prezydenta Miasta za lata 2011 - 2014

Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
4. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
5. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej przeprowadzonej w MOSiR w Kołobrzegu - kontrola systemu wydawania karnetów upoważniających do wstępu na basen miejski w latach 2011 - 2014
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
6. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej przyznawania stypendiów sportowych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg za lata 2011 - 2014
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
7. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej w zakresie przekazywanych Akademii Piłkarskiej "Kotwica Kołobrzeg" środków finansowych z budżetu miasta w latach 2011 - 2014
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
8. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na mediacje w sporze między nauczycielami w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM