BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

1. Temat Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I"
Data 12 - 16.01.2015 r.
Kontrolujący Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
2. Temat Współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego w latach 2013 - 2015 (I kwartał)
Data -
Kontrolujący Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie
 
3. Temat Kontrola realizacji projektu "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu"
Data 25-27.03.2015 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 
4. Temat Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi

Data 23.03.2015 r.
Kontrolujący Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie
 
5. Temat Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w ramach zadań celowych
Data 28.04.2015 r.
Kontrolujący Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
 
6. Temat Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 12.06.2015 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
7. Temat Kontrola procedur zawierania umów dotycząca postępowania pn.: Opracowanie strategczne dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg
Data 16.04.2015 r.
Kontrolujący Departament Kontroli Przedsiewzięć NFOŚiGW
 
8. Temat Kontrola zadania objętego dofinansowaniem w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"
Data 22.06.2015 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 
9. Temat Weryfikacja dokumentów potwierdzających prawidłowość realizacji projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg"
Data -
Kontrolujący Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
10. Temat Kontrola systemu monitoringu na Miejskim Stadionie Piłkarskim w Kołobrzegu
Data 16.10.2015 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 
11. Temat Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 16.11.2015 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski