ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

1. Temat Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I"
Data 12 - 16.01.2015 r.
Kontrolujący Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
2. Temat Współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego w latach 2013 - 2015 (I kwartał)
Data -
Kontrolujący Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie
 
3. Temat Kontrola realizacji projektu "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu"
Data 25-27.03.2015 r.
Kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 
4. Temat Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi

Data 23.03.2015 r.
Kontrolujący Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie
 
5. Temat Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w ramach zadań celowych
Data 28.04.2015 r.
Kontrolujący Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
 
6. Temat Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 12.06.2015 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski
 
7. Temat Kontrola procedur zawierania umów dotycząca postępowania pn.: Opracowanie strategczne dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg
Data 16.04.2015 r.
Kontrolujący Departament Kontroli Przedsiewzięć NFOŚiGW
 
8. Temat Kontrola zadania objętego dofinansowaniem w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"
Data 22.06.2015 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 
9. Temat Weryfikacja dokumentów potwierdzających prawidłowość realizacji projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg"
Data -
Kontrolujący Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
10. Temat Kontrola systemu monitoringu na Miejskim Stadionie Piłkarskim w Kołobrzegu
Data 16.10.2015 r.
Kontrolujący Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 
11. Temat Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych na drogach gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
Data 16.11.2015 r.
Kontrolujący Starosta Kołobrzeski