KONTROLE DOTACJI

1. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego - XV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta "Herbertiada"
Data 12-15.01.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg

 

Data 19-21.01.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
3. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego - X Hanzatycki Targ Solny

 

Data 13-21.01.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
4. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego - XXVII Międzynarodowy Bieg Zaślubin

Data 21-30.01.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
5. Temat Protokół oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy Nr WS.526.2.9.2014.II z dnia 20 lutego 2014 roku dotyczącego celów publicznych z zakresu prowadzenia edukacji, poradnictwa i innych form pomocy dotyczących problemów społecznych, w tym wynikających z picia szkodliwego, uzależnienia od alkoholu oraz środków psychoaktywnych - Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół Feniks
Data 20-30.04.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
6. Temat Protokół oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy Nr WS.526.2.6.2014.II z dnia 14 lutego 2014 roku dotyczącego celów publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Data 13-18.03.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
7. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Rodzinnym Mądrowscy Maciej Mądrowski
Data 12-28.08.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
8. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego - Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM
Data 12.05.-31.07.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
9. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury i. Zbigniewa Herberta
Data 25.11. - 04.12.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
10. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego - Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg
Data 19-30.10.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
11. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50
Data 22.10.2015 - 10.12.2015 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM