Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Kołobrzegu na bezpłatne szkolenie pn: "Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych na rzecz gminy przez organizacje pozarządowe w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Pełna treść ogłoszenia

30 KBPobierzPodgląd pliku