Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Udzielenie Gminie Miasto Kołobrzeg długoterminowego kredytu w wysokości 2.625.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, których płatności przypadają w roku 2014

Zapytanie ofertowe

42 KBPobierzPodgląd pliku

Pismo przewodnie

131 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

87 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi z dnia 19-12-2014 r. - zestaw 1

2.8 MBPobierzPodgląd pliku