WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

DARIUSZ ZAWADZKI

Biuro Rady Miasta (Ratusz)
tel.: 94 35 51 601 | email: brm1@um.kolobrzeg.pl

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Dariusz Zawadzki pełni dyżur w I środę miesiąca, godz. 14.00 - 15.30 w Biurze Rady Miasta, Ratusz, pok. nr 43.