Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Kołobrzegu na bezpłatne szkolenie pn: realizacja zadań publicznych na rzecz gminy przez organizacje pozarządowe w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść ogłoszenia

31 KBPobierzPodgląd pliku