Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

PIOTR LEWANDOWSKI

Biuro Rady Miasta (Ratusz)
tel.: 94 35 51 601 | email: brm1@um.kolobrzeg.pl


Przewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, w tym w szczególności:

  1. zwołuje sesje Rady
  2. przygotowuje porządek obrad Rady
  3. załatwia bieżące sprawy lub kieruje je do Komisji, stosownie do ich kompetencji w celu rozpatrzenia i zaopiniowania
  4. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy

Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. Wyznaczenie wymaga formy pisemnej.