ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

RYSZARD SZUFEL

Biuro Rady Miasta (Ratusz)
tel.: 94 35 51 601 | email: brm1@um.kolobrzeg.pl

---------------------------------------------------

Przewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, w tym w szczególności:

  1. zwołuje sesje Rady
  2. przygotowuje porządek obrad Rady
  3. załatwia bieżące sprawy lub kieruje je do Komisji, stosownie do ich kompetencji w celu rozpatrzenia i zaopiniowania
  4. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta, z zastrzeżeniem § 112 ust. 3

Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. Wyznaczenie wymaga formy pisemnej.