Uchwała Nr XLI.545.13 z dnia 16 grudnia 2013 r. budżet Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok wraz ze wszystkimi załącznikami. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2013 r., poz. 4563

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku