BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2014 r.: nr CXIV.541.Z.2014 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. oraz nr CXIV.542.Z.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej

529 KBPobierz

Uchwała Nr XXI.93.Z.2015 RIO z dnia 17.02.2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2015 - 2022

147 KBPobierz na dysk

Uchwała Nrt XLII.165.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. wraz z informacją o stanie miasta

184 KBPobierz na dysk