Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 13 w ramach „Budowy Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu”, realizowanego na dz. 239, 240, 236, 249/3, 247/4 oraz 241/3 obr. 12 oraz o wystąpieniu z wnioskiem o wyrażenie opinii dot. konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu

Pełna treść obwieszczenia

137 KBPobierzPodgląd pliku