ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 13 w ramach „Budowy Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu”, realizowanego na dz. 239, 240, 236, 249/3, 247/4 oraz 241/3 obr. 12 oraz o wystąpieniu z wnioskiem o wyrażenie opinii dot. konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu

Pełna treść obwieszczenia

137 KBPobierz