Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Paliw Płynnych i autogazu tj. dwupłaszczowy zbiornik na paliwo płynne 30m3, wiatę, pawilon obsługi i podziemny zbiornik lpg 10m3  na działce nr 325/3 obręb 11 w Kołobrzegu przy ul. Młyńskiej

Pełna treść obwieszczenia

136 KBPobierzPodgląd pliku