Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), realizacji zadania publicznego Kultura, Sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "Bliżej Historii Kołobrzegu"

Pełna treść ogłoszenia

346 KBPobierz na dyskPodgląd pliku