Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie Projektu nr POIIŚ.05.03.00-00-186/09 "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" działanie 5.3, priorytet V POOiŚ

Pełna treść obwieszczenia

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku