KONTROLE DOTACJI

1.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Powiecie Kołobrzeskim
Data01.12. - 31.12.2013 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
2.TematProtokół z kontroli przeprowadzonej w Kołobrzeskim Szkolnym Związku Sportowym (KSZS)
Data05.02-02.04.2014
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
3.TematProtokół z kontroli przeprowadzonej w Kołobrzeskim Klubie Koszykarskim Kotwica Kołobrzeg S.A.
Data04.02. - 11.04.2014 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
4.TematProtokół z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym Zapasy Kołobrzeg
Data22.01. - 07.04.2014 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
5.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Prywatnej Szkole Podstawowej Morska Kraina
Data28.11. - 16.01.2014
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
6.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Żłobku "Bajlandia"
Data17 - 25.03.2014
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
7.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu
Data08 - 18.04.2014
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
8.TematProtokół z kontroli realizacji celów publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - Bałtyckie Stowarzyszenie Sieciarnia w Kołobrzegu
Data08-12.09.2014 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
9.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Rodzinnym Mądrowscy
Data21.07. - 20.08.2014 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
10.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Anglojęzycznym "Mały Poliglota"
Data22.07. - 11.09.2014 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
11.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Punkcie Żłobkowym Anglojęzycznym "Mały Poliglota"
Data22.07. - 11.09.2014 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
12.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie
Data17.09. - 19.11.2014 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM