KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kołobrzeg - realizacja inwestycji i remontów na Campingu "Baltic" w Kołobrzegu w zakresie rzeczowo - finansowym, pod względem ich zgodności z warunkami zawartymi w umowie dzierżawy oraz przepisami prawa
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
2.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - funkcjonowanie Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu w roku 2013

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
3.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - MOSiR - utrzymanie publicznych obiektów sportowych
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
4.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - postępowanie w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w latach 2012-2013
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
5.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - RCK - finansowanie imprez kulturowych w roku 2013
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
6.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - przestrzeganie zapisów zawartych w Statutach Osiedli i w Statucie Miasta Kołobrzeg
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
7.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej - realizacja umowy na usługi związane z zapewnieniem azylu bezdomnym zwierzętom domowym, sterylizacją oraz wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, lata 2010-2013
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
8.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Komunalnym UM
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
9.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - procedura nakładania i egzekucji mandatów przez Straż Miejską
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
10.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej - realizacja umowy na usługę związaną z kontrolą, utrzymaniem, naprawą i konserwacją nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
11.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - odprowadzenie wody deszczowej na ul. Krótkiej
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
12.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej - usuwanie wad ujawnionych w okresie gwarancji w ramach zadania "Poprawa dostępności do portu od strony lądu i morza - etap II"
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
13.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - działalność deweloperska KTBS 2012-2013
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
14.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - udzielanie przez Prezydenta Miasta w roku 2012 ulg dotyczących należności cywilnoprawnych
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
15.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - MOSiR w Kołobrzegu - wydatki na promocję i marketing w roku 2013
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
16.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej w Urzędzie Miasta - rozbiórka obiektów budowlanych po byłym lotnisku w Podczelu
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
17.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej - usuwanie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w ramach zadania "Popraqwa dostępności do portu - etap II"
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM