BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

 

 

KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kołobrzeg - realizacja inwestycji i remontów na Campingu "Baltic" w Kołobrzegu w zakresie rzeczowo - finansowym, pod względem ich zgodności z warunkami zawartymi w umowie dzierżawy oraz przepisami prawa
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
2.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - funkcjonowanie Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu w roku 2013

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
3.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - MOSiR - utrzymanie publicznych obiektów sportowych
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
4.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - postępowanie w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w latach 2012-2013
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
5.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - RCK - finansowanie imprez kulturowych w roku 2013
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
6.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - przestrzeganie zapisów zawartych w Statutach Osiedli i w Statucie Miasta Kołobrzeg
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
7.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej - realizacja umowy na usługi związane z zapewnieniem azylu bezdomnym zwierzętom domowym, sterylizacją oraz wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, lata 2010-2013
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
8.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Komunalnym UM
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
9.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - procedura nakładania i egzekucji mandatów przez Straż Miejską
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
10.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej - realizacja umowy na usługę związaną z kontrolą, utrzymaniem, naprawą i konserwacją nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
11.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - odprowadzenie wody deszczowej na ul. Krótkiej
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
12.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej - usuwanie wad ujawnionych w okresie gwarancji w ramach zadania "Poprawa dostępności do portu od strony lądu i morza - etap II"
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
13.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - działalność deweloperska KTBS 2012-2013
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
14.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - udzielanie przez Prezydenta Miasta w roku 2012 ulg dotyczących należności cywilnoprawnych
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
15.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - MOSiR w Kołobrzegu - wydatki na promocję i marketing w roku 2013
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
16.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej w Urzędzie Miasta - rozbiórka obiektów budowlanych po byłym lotnisku w Podczelu
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
17.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej - usuwanie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w ramach zadania "Popraqwa dostępności do portu - etap II"
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM