KONTROLE WEWNĘTRZNE

1. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Data 07-09.01.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Kołobrzegu Spółka z o.o.

 

Data 14-2.01.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
3. Temat Sprawozdanie z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o.

Data 09-14.04.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
4. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu "Różany Dworek na Ogrodach" w Kołobrzegu
Data 18.03-04.04.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
5. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
Data 28.04-30.05.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
6. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 1
Data 04.06-17.07.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
7. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 2
Data 04.06-17.07.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
8. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim Nr 3
Data 04.06-17.07.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
9. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2
Data 04.06. - 17.07.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
10. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w KTBS
Data 05. - 28.08.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
11. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 8
Data 11. - 26.09.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
12. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego
Data 25.09. - 10.10.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
13. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Data 04 - 23.12.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
14. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w Wydziale Organizacji
Data 14-31.10.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
15. Temat Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w Referacie Drogowym
Data 12-28.11.2014 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM