Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2014 z zakresu - realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o ochronie środowiska wśród mieszkańców

Pełna treść

35 KBPobierzPodgląd pliku