Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące oceny oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Pełna treść ogłoszenia

810 KBPobierz na dyskPodgląd pliku