Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2014 wraz z planowaną wysokością środków finansowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2014.

Pełna treść ogłoszenia

81 KBPobierzPodgląd pliku

Druk oferty

112 KBPobierzPodgląd pliku