Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza NABÓR WNIOSKÓW o udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu  z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2014

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza NABÓR WNIOSKÓW o udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2014

50 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie rozwoju sportu

60 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie (częściowe / końcowe) z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie rozwoju sportu

90 KBPobierzPodgląd pliku