Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Zgodnie z § 4 ust. 3 uchwały Nr XLIX / 666 / 10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 sierpnia 2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu sposobu konsultacji, termin na wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia projektu. Opinie i uwagi dotyczące projektu uchwały organizacje pozarządowe mogą zgłaszać na piśmie do Prezydenta Miasta Kołobrzeg w terminie do dnia 4 listopada 2013 roku.

Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

122 KBPobierzPodgląd pliku