KONTROLE DOTACJI

1.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy Nr 25/2013 z dnia 14.02.2013 r. dotyczącego realizacji celów publicznych z zakresu sportu określonych w Uchwale Nr XI/133/11 Rady Miasta z dnia 31.08.2013 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg
Data05. - 26.07.2013
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
2.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej z Zespole Szkół Społecznych, Społecznym Gimnazjum Nr 1
Data16.09. - 04.10.2013 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
3.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej z Akademii Małego Europejczyka
Data27.09. - 11.10.2013 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
4.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy Nr WS.526.12.2013.II z dnia 04.03.2013 r. dotyczącego realizacji celów publicznych z zakresu integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Data30.10. - 06.11.2013 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
5.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy Nr WS.526.8.2013.I z dnia 5 marca 2013 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ochrona i promocja zdrowia - podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Kołobrzegu - I Kołobrzeski Marsz Dla Życia i Rodziny
Data14.11. - 13.12.2013 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM