BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE DOTACJI

1.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy Nr 25/2013 z dnia 14.02.2013 r. dotyczącego realizacji celów publicznych z zakresu sportu określonych w Uchwale Nr XI/133/11 Rady Miasta z dnia 31.08.2013 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg
Data05. - 26.07.2013
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
2.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej z Zespole Szkół Społecznych, Społecznym Gimnazjum Nr 1
Data16.09. - 04.10.2013 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
3.TematSprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej z Akademii Małego Europejczyka
Data27.09. - 11.10.2013 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
4.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy Nr WS.526.12.2013.II z dnia 04.03.2013 r. dotyczącego realizacji celów publicznych z zakresu integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Data30.10. - 06.11.2013 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM
 
5.TematProtokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy Nr WS.526.8.2013.I z dnia 5 marca 2013 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ochrona i promocja zdrowia - podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Kołobrzegu - I Kołobrzeski Marsz Dla Życia i Rodziny
Data14.11. - 13.12.2013 r.
KontrolującyBiuro Kontroli UM