Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT w Katowicach działającego z pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich dla zadania "Budowa drogi S-6 i S-11 na odcinku Kołobrzeg - Koszalin

Pełna treść zawiadomienia

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku