BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT w Katowicach działającego z pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich dla zadania "Budowa drogi S-6 i S-11 na odcinku Kołobrzeg - Koszalin

Pełna treść zawiadomienia

1.5 MBPobierz na dysk