Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Windykacji i Egzekucji przy Wydziale Dochodów

Pełna treść ogłoszenia

65 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz

91 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie kandydata

26 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie

31 KBPobierzPodgląd pliku