Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2013 dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

Pełna treść ogłoszenia

27 KBPobierzPodgląd pliku