BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kołobrzeg
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
2.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - usuwanie wad ujawnionych w okresie gwarancji w ramach zadania "Poprawa dostępności do portu - etap II"
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
3.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Zespołu Szkół Nr 2 - dochody i wydatki
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
4.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej systemu rozdziału mieszkań komunalnych i socjalnych przez Urząd Miasta
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
5.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej realizacji umowy dzierżawy kortów tenisowych
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
6.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Żłobku KRASNAL
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
7.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - realizacja umów dotyczących współpracy miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
8.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - rozliczenie dotacji dla Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
9.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - funkcjonowanie Przedszkola Nr 7 - przychody i wydatki w roku szkolnym 2012/13
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
10.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - dzierżawy miejskie - umowy zawierane w roku 2012
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
11.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - zlecenie zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
12. TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w zakresie zbadania okoliczności przebiegu procesu inwestycyjnego prowadzonego przez firmę Brico Marche na terenie Miasta Kołobrzeg
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
13.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli w roku 2011 i 2012
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
14.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej zleconej przez Radę Miasta w zakresie nałożonej na Miasto korekty finansowej i oceny stopnia odpowiedzialności Urzędu Miasta - dotyczy zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - Etrap II"
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
15.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - wdrażanie i realizacja zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
16.TematSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w roku 2013
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
17.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli zleconej przez Radę Miasta w zakresie sprawdzenia zgłoszonych przez mieszkańca nieprawidłowości związanych z dzierżawami przy kołobrzeskim molo

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
18.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej rozliczenie dotacji dla Miejskiego Klubu Piłkarskiego Kotwica Kołobrzeg

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM