KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kołobrzeg
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
2.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - usuwanie wad ujawnionych w okresie gwarancji w ramach zadania "Poprawa dostępności do portu - etap II"
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
3.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Zespołu Szkół Nr 2 - dochody i wydatki
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
4.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej systemu rozdziału mieszkań komunalnych i socjalnych przez Urząd Miasta
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
5.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej realizacji umowy dzierżawy kortów tenisowych
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
6.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Żłobku KRASNAL
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
7.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - realizacja umów dotyczących współpracy miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
8.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - rozliczenie dotacji dla Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
9.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - funkcjonowanie Przedszkola Nr 7 - przychody i wydatki w roku szkolnym 2012/13
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
10.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - dzierżawy miejskie - umowy zawierane w roku 2012
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
11.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - zlecenie zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
12. TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w zakresie zbadania okoliczności przebiegu procesu inwestycyjnego prowadzonego przez firmę Brico Marche na terenie Miasta Kołobrzeg
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
13.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli w roku 2011 i 2012
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
14.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej zleconej przez Radę Miasta w zakresie nałożonej na Miasto korekty finansowej i oceny stopnia odpowiedzialności Urzędu Miasta - dotyczy zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - Etrap II"
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
15.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - wdrażanie i realizacja zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
16.TematSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg w roku 2013
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
17.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli zleconej przez Radę Miasta w zakresie sprawdzenia zgłoszonych przez mieszkańca nieprawidłowości związanych z dzierżawami przy kołobrzeskim molo

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
18.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej rozliczenie dotacji dla Miejskiego Klubu Piłkarskiego Kotwica Kołobrzeg

KontrolującyKomisja Rewizyjna RM